Regulament privind accesul persoanelor și autovehiculelor în incinta Hub Orizont Bacău

Art. 1.

 • Scopul prezentului Regulament este de a reglementa desfăşurarea în condiţii de siguranţă a accesului persoanelor şi autovehiculelor, precum şi parcarea în incinta Hub Orizont Bacău.
 • Circulaţia şi accesul în Incubatorul de Afaceri se desfăşoară conform prezentului Regulament.
 • Spaţiile comune ale Incubatorului sunt considerate: holuri, grupuri sanitare, parcări, terase precum şi orice alte spaţii care sunt folosite în comun de către rezidenţii Incubatorului și persoanele care vin in Hub în urma invitației la diversele activități ale acestuia (și care pot să nu fie rezidenți). 
 • Toţi angajaţii şi rezidenţii cât şi persoanele fizice şi juridice care solicită dreptul de acces în incinta Incubatorul de Afaceri au dreptul să folosească spaţiile comune, cu respectarea destinaţiei lor.

 

Art. 2.

 • Reglementările prevăzute în prezentul Regulament sunt obligatorii pentru toţi angajaţii şi rezidenţii cât şi pentru toate persoanele fizice şi juridice care solicită dreptul de acces în incinta Incubatorul de Afaceri.
 • Rezidenţii răspund pentru orice încălcare a prezentului Regulament de către angajaţii, clienţii si vizitatorii lor, având obligaţia de a informa aceste persoane cu privire la prevederile Regulamentului.
 • Administraţia Incubatorului de Afaceri îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care nu respectă prevederile Regulamentului.

 

Art. 3. 

 • În cazul apariţiei unor evenimente neprevăzute (accidente, incendii, altercaţii etc.), personalul angajat, rezidenţii incubatorului, vizitatorii sesizează Administrația sau în cazuri extreme, Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă.
 • Rezidenţii/vizitatorii vor anunța imediat Administraţia cu privire la orice situaţie intervenită în cadrul Incubatorului de Afaceri, care constituie, sau ar putea constitui un pericol de incendiu.
 • În cazul producerii unui incendiu în cadrul Incubatorului de Afaceri, rezidenţii/vizitatorii trebuie să asigure accesul necondiţionat al forţelor de intervenţie şi să conlucreze cu acestea pentru evacuarea în condiţii de siguranţă a persoanelor şi a bunurilor.
 • Rezidenţilor/vizitatorilor le revine obligația de a păstra curăţenia şi a colecta selectiv deşeurile. Nerespectarea colectării selective a deseurilor atrage după sine suportarea costurilor eventualelor amenzi.

 

Art. 4.

 • Accesul în Incubatorul de Afaceri, interiorul acestuia şi parcarea sunt supravegheate video conform legislaţiei în vigoare.
 • În cadrul Incubatorului de Afaceri, rezidenţii/vizitatorii incubatorului au posibilitatea de conectare gratuită la internet prin WIFI.

 

Art. 5.

 • Lucrările de amenajare ale birourilor şi spaţiilor comune se vor face numai în condiţiile în care s-a solicitat şi obţinut acordul Administratorului. Prin lucrări de amenajare se înţelege instalarea unor obiecte de mobilier sau reconfigurarea mobilierului în cadrul spaţiilor de birouri sau spaţiilor comune.

 

Art. 6.

În incinta Incubatorului de Afaceri sunt interzise următoarele:

 • accesul în spaţiile deţinute de Incubatorul de Afaceri a persoanelor care au asupra lor orice fel de armament − cu excepția personalului autorităților de stat sau personalului de pază autorizat, obiecte contondente, substanțe toxice, substanțe explozive , inflamabile, iritant – lacrimogene sau alte substanţe/materiale considerate a fi periculoase de legislația ı̂n vigoare; 
 • preluarea de sunet şi imagini foto-video în incinta Incubatorul de Afaceri fară acordul conducerii;
 • deteriorarea, vandalizarea, distrugerea și/sau mutarea oricăror echipamente, instalaţii, elemente decorative, de mobilier și/sau constructive din incinta Incubatorului de Afaceri;
 • accesul cu animale de companie şi biciclete, trotinete, role, skateboard şi alte mijloace de deplasare, cu excepţia echipamentelor/ aparatelor speciale folosite de persoanele cu dizabilităţi sau utilizate de angajațiiangajatii Incubatorului la intervenţii;
 • accesul persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor și/ sau a substanțelor halucinogene, stupefiantelor etc. şi a celor care au un comportament violent ce poate pune în pericol viaţa, integritatea corporală ori sănătatea celor din jur, precum şi integritatea bunurilor;
 • consumul de droguri, stupefiante şi a altor substanțe halucinogene;
 • consumul de băuturi alcoolice ı̂n afara zonelor special amenajate ı̂n acest sens;
 • accesul persoanelor cu o ţinută inadevată ori care incită la violenţă sau promoveaza mesaje cu tente rasiste;
 • fumatul (țigări tradiționale prin arderea tutunului și țigări electronice) în spaţile din interiorul Incubatorului de Afaceri (fumatul este permis numai în locurile special amenajate din exterior).

 

Art. 7.

Administratorul Incubatorul de Afaceri îşi rezervă dreptul de a modifica programul şi condiţiile de acces prevăzute în prezentul Regulament, inclusiv restricţionarea accesului în următoarele situaţii:

 • când se organizează conferinţe, seminarii, festivităţi, etc. conform unui calendar prestabilit;
 • în situaţii de forţă majoră: incendii, inundaţii, ninsori abundente, cutremur sau orice alte situaţii de urgenţă.

Art. 8.

Accesul persoanelor în incinta Incubatorului de Afaceri este permis următoarelor categorii de persoane pe bază de legitimaţie, invitaţie sau act de identitate:

 • angajaţilor Incubatorului de Afaceri;
 • rezidenţilor Incubatorului de Afaceri care au semnat un contract de incubare;
 • vizitatorilor – după completarea în Registrul de evidenţă a persoanelor, unde se preiau numele, prenumele, scopul vizitei, ora de intrare / ieşire. Refuzul completării duce la interzicerea accesului în incinta Incubatorului. Pentru identificare, administratorul îşi rezervă dreptul de a solicita un document de identitate (ex: CI, permis conducere, pasaport, etc.), fară a-l reţine sau o copie a acestuia. Accesul la datele cu caracter personal se realizeaza controlat, doar de persoane autorizate. Perioada de păstrare a datelor este de 1 an de zile. După completarea în Registru, vizitatorilor li se va aloca un ecuson, pe care îl vor purta pe tot parcursul vizitei, iar la finalul vizitei, au obligaţia de a returna ecusonul. Vizitatorii vor trebui să fie întâmpinati mereu la recepţie de către persoanele care i-au invitat.
 • personalului societăţilor comerciale sau organizațiilor ce deţin spaţii închiriate în incinta Incubatorului de Afaceri, 
 • reprezentanţilor mass-media (redactori, reporteri, fotoreporteri, operatori, tehnicieni radio-tv etc.) – pe baza de tabel, cu aprobarea administratorului/conducerii Agenţiei de Dezvoltare Locală – în baza documentelor de identitate şi a legitimaţiei de presă, vizată la zi. Aceştia vor fi preluaţi de către un reprezentant al Incubatorului de Afaceri, care îi va însoţi pe toată durata şederii în incinta Incubatorului de Afaceri;
 • persoanelor străine, care participă la diferite evenimente – accesul acestora se face pe baza tabelului nominal întocmit de structura care organizează evenimentul. Tabelul nominal va fi pus la dispoziţia administratorului de către structura organizatoare, cu minim 24 ore înainte de ora de desfaşurare a evenimentului, inclusiv pentru personalul firmelor care asigură montarea/demontarea decorurilor, luminilor, cateringul şi alte servicii necesare desfăşurarii evenimentelor.

Art. 9.

 • Accesul  în incinta Incubatorului se va face prin punctele de control acces situate pe strada Toamnei sau prin parcarea de la demisolul clădirii.
 • Ascensorul clădirii foloseşte exclusiv transportului de persoane în limita sarcinii admise, iar folosirea ascensorului de copii sub 14 ani, neînsoţiţi de un adult, este interzisă.
 • Accesul autovehiculelor aparţinând firmelor care asigură mentenanţa, efectuarea lucrărilor de intervenţie sau întreţinere, aprovizionarea sau alte prestări servicii pentru Incubator sau rezidenţii acestuia, se va face pe baza documentelor care atestă acest lucru (aviz de însoţire a mărfurilor, facturi etc).

 

Art. 10.

 • Accesul în spaţiile Incubatorului de Afaceri este permis după următorul program:

Luni – Vineri: 08:00 – 18:00

Sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale: închis.

 • Accesul în afara orarului mai sus menţionat este permis în baza listelor aprobate pentru evenimentele care se desfaşoară în afara programului.
 • Din motive de securitate, se va proceda la armarea automată a clădirii la finalul programului mai sus menţionat.

Art. 11.

Incubatorul de Afaceri „HUB pentru tineret – Cinema Orizont” nu îşi asumă răspunderea pentru:

 • eventuale incidente survenite ca urmare a neatenţiei sau folosirii inadecvate a infrastructurii de către utilizatori sau ca urmare a nerespectării prezentului Regulament;
 • eventuale daune sau furturi comise asupra autovehiculelor staţionate sau parcate în parcarea situată la demisolul clădirii;
 • obiecte pierdute în incinta sau împrejurimile Incubatorului.

 

Art. 12. 

Distrugerea sau degradarea bunurilor din incinta Incubatorului de Afaceri constituie infracţiune, fiind pedepsită conform legislaţiei în vigoare. Administratorul va sesiza autoritățile competente ı̂n cazul constatării unor acțiuni și/ sau inacțiuni contrare prezentului Regulament și prevederilor legale aplicabile.