Termene și Condiții pentru Comunitatea de Antreprenori Locali

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea mediului antreprenorial în municipiu şi ȋn regiune prin sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale din domeniul creativ, dezvoltarea competitivităţii economice locale şi consolidarea poziţiei pe piaţă a ȋntreprinderilor mici şi mijlocii. Prin consolidarea, reconfigurarea şi modernizarea fostului cinematograf Orizont s-au creat  spaţii destinate unui hub de afaceri pentru  antreprenori. 

Hubul de afaceri se dorește a deveni un spațiu de întâlnire și dezvoltare pentru antreprenorii și viitorii antreprenori băcăuani din industria creativă, un loc pentru startul acestor afaceri, dar și pentru crearea rețelei de parteneri fără de care nicio afacere nu poate crește. 

Va avea rolul de a sprijini dezvoltarea afacerilor aflate la început de activitate, firmele selectate fiind găzduite pe o perioadă determinată de timp (ciclul de incubare), interval în care beneficiază servicii de consultanţă şi spaţii pentru birouri. Alături de sprijinul logistic necesar demarării activității, incubatorul va oferi un mediu prielnic dezvoltării afacerilor, prin facilitarea activităţilor de networking, a transferului de know-how şi prin acordarea de sprijin în dezvoltarea de parteneriate. 

Hub Orizont are 680 mp, se desfășoară pe două etaje, conține:

 • Demisol: parcaj pentru 16 mașini destinate utilizatorilor, din care un loc de parcare pentru persoane cu dizabilități, spațiu pentru 6 biciclete, nod de circulație vertical – lift, spații tehnice;
 • Parter: foyer, zona recepție, sală expoziție sau workshopuri cu garderobă și depozitare, birou administrație clădire, spații tehnice, 2 birouri, sală de întâlniri / prezentări / workshop-uri pentru max. 20 persoane, sală de spectacole / proiecții pentru max. 100 persoane, posibil de divizat printr-un perete amovibil în 2 spații de întâlniri de max. 50 persoane fiecare, spațiu de depozitare, cameră proiecții, grupuri sanitare pe sexe și grup sanitar persoane cu dizabilități, nod de circulație vertical – scară și lift;
 • Etaj 1: cafenea pentru 36 persoane cu posibilitatea extinderii pe o terasă exterioară amenajată pe acoperișul parterului (total max. 80 persoane), 1 birou pentru 4-6 persoane, 2 birouri pentru 6-8 persoane fiecare, nod de circulație vertical – scară și lift, grupuri sanitare pe sexe, terasă necirculabilă, zonă tehnică chiller;
 • Etaj 2: zona tip „open space” pentru birouri la comun cu zonă de relaxare, discuții telefonice, discuții, echipamente birou, 26 persoane, 1 birou pentru 6-8 persoane, grupuri sanitare pe sexe, chicinetă cu sală mese pentru aprox. 20 pers., nod de circulație vertical – scară și lift;
 • Terasă necirculabilă: Zonă panouri fotovoltaice;

Primaria Municipiului Bacau isi doreste dezvoltarea Hub Orizont ca un spatiu vibrant care sa motiveze pe cat mai multi cetateni ai orasului sa ia in considerare optiunea de cariera a antreprenoriatului. Hub Orizont se doreste a creste, impreuna cu partile implicare in educatia tinerilor, timpurie si nu numai, intr-o agora a orasului. Punctul de intalnire dintre antreprenorii bacauani si actorii care ii sustin: mentori, organizatii de support pentru startup-uri, business angels, universitati, investitori, etc

Spațiu vibrant, deschis, activ permanent, care coaguleaza mișcarea antreprenorială din oraș – de la elevi și liceeni până la noi antreprenori, oamenii de afaceri consacrați, business angels, mentori, investitori, etc

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

∙ Crearea şi dezvoltarea unui incubator de afaceri pentru stimularea mediului antreprenorial pe plan local şi în regiune. 

∙ Creşterea gradului de ocupare al incubatorului până la 70% cu firme rezidente aflate în perioada de incubare, până la finalul perioadei de implementare. 

∙ Creşterea numărului locurilor de muncă create cu cel puţin un angajat pentru fiecare întreprindere incubată sau accelerată, până la finalul implementării proiectului.

∙ Crearea unei comunități de antreprenori și viitori antreprenori

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Hub pentru Tineret Bacău – Cinema Orizont, numit Hub Orizont este un incubator specific dedicat antreprenorilor din sectoarele domeniului creativ – cultural – ofera toata gama de servicii necesare celor care au o idee fezabila, aplicabila in sectoarele creativ – culturale, expresie a potențialului endogen existent in acel teritoriu;

Industriile culturale și creative – scurtă descriere

Definirea sectorului cultural şi creativ pornește de la abordarea Comisiei Europene, care este cea mai cuprinzătoare. Este o abordare care evidențiază impactul economic al culturii şi creativității. In înțelegerea europeană, creativitatea este un proces de inovare care folosește cultura ca input ce influențează numeroase sectoare economice.

Economia culturii se reflectă în sectorul cultural şi creativ astfel: Sectorul cultural include părţi industriale și părţi non-industriale. Cultura reprezintă un produs final de consum, care poate fi ne-reproductibil și creat pentru a fi consumat pe loc (un concert, o expoziție de artă) sau destinat reproducerii în masă, diseminării în masă și exportului (o carte, un film, o înregistrare muzicală).

Sectorul creativ cuprinde activitățile prin care cultura intră în procesul de producție al altor sectoare economice și devine punctul de pornire creativ în crearea unor bunuri non-culturale. Sectorul cultural și creativ poate fi văzut ca un nucleu în jurul căruia sunt cercuri concentrice din ce în ce mai largi:

Cercuri

Domenii (13)

Sub-domenii

Nucleu: Arte

Arte vizuale

Pictură, sculptură, fotografie

Arte performative

Teatru, dans, circ

Creația literară și muzicală

 

Cercul 1:

Industrii și activități culturale

Film și video

 

Televiziune și radio

 

Jocuri video

 

Muzică

Piața înregistrărilor muzicale, concerte live

Cărţi și presă

Editarea de cărţi, editarea de ziare și reviste

Patrimoniu

Muzee, biblioteci, situri arheologice, arhive

Cercul 2:

Industrii și activități creative

Design

Design vestimentar și de accesorii, graphic design, design de interior, design de produs

Arhitectură

 

Publicitate

 

Dezvoltare de software original

 

 

Industriile creative sunt acele activități economice care se ocupă de generarea sau exploatarea cunoștințelor și informației. Alternativ, sunt denumite industrii culturale sau domenii ale economiei creative.

Conform Culturadata.ro: 

https://www.culturadata.ro/analiza-economica-a-sectoarelor-culturale-si-creative-din-romania-in-perioada-2015-2018/

Conform definiției din Cartea Albă pentru Activarea Potențialului Economic al sectoarelor culturale și creative din România [2016], Sectoarele Culturale și Creative cuprind următoarele subdomenii:

 1. Biblioteci și arhive, 2. Patrimoniu cultural, 3. Meșteșuguri și artizanat (caracterizate de activitǎți culturale și artistice non-industriale și sunt grupate sub sintagma generalǎ de culturǎ și arte), 4. Artele spectacolului, 5. Arhitectură, 6. Carte și presă (au ca rezultat expresia culturalǎ și sunt considerate sectoare culturale), 7. Arte vizuale, 8. Audiovizual și multimedia, 9. Publicitate (orientate pe principiul funcționalității, dar au o dimensiune culturalǎ și sunt considerate sectoare creative), 10. IT, software și jocuri electronice și 11. Cercetare-dezvoltare (Sectoare transversale, se bazeazǎ pe creativitate și inovație, sunt orientate spre funcționalitate, dar sunt folosite în special ca suport pentru celelalte subsectoare).

Atunci când se referă la sectorul ICC, România urmează definiția formulată în cadrul programului Europa creativă (CE 2011):

Industriile culturale și creative sunt acele industrii care produc și distribuie bunuri și servicii care, atunci când sunt create, sunt considerate ca având o caracteristică, utilizare sau scop specific care materializează sau transmite expresii culturale, independent de valoarea comercială pe care o pot avea.” 

Dar pentru a determina mai precis daca activitatea economica a unui SA, unui SRL, unui PFA sau a unei intreprinderi individuale se incadreaza in acest sector, va trebui sa definim spectrul acestui sector in termenii clasificării activității economice (CAEN). La nivelul regiunii noastre documentele utilizeazam o structură de 40 de coduri de clasificare de activitate economică, pentru 1) a evita influența activităților care au de fapt un puternic nucleu industrial, fără prea mult conținut creativ și 2) a se putea compara cu analize relevante existente. Cele 40 de coduri CAEN sunt detaliate in tabelul urmator.

Nr.

Cod CAEN

 

Activitate economică

1

1811

Tipărirea ziarelor

2

1812

Alte activități de tipărire

3

1813

Servicii pregatitoare pentru pretiparire

4

1814

Legătorie si servicii conexe

5

1820

Reproducerea înregistrărilor

6

3220

Fabricarea instrumentelor muzicale

7

4763

Comert cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate

8

5811

Activități de editare a cărților

9

5812

Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare

10

5813

Activități de editare a ziarelor

11

5814

Activități de editare a revistelor și periodicelor

12

5819

Alte activități de editare

13

5821

Activități de editare a jocurilor de calculator

14

5829

Activități de editare a altor produse software

15

5911

Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune

16

5913

Activități de distributie a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune

17

5914

Proiectia de filme cinematografice

18

5920

Activități de realizare a înregistrărilor audio si activități de editare muzicală

19

6010

Activități de difuzare a programelor de radio

20

6020

Activități de difuzare a programelor de televiziune

21

6201

Activități de realizare a soft-ului la comandă

22

6202

Activități de consultanță în tehnologia informației

23

6209

Alte Activități de servicii privind tehnologia informației

24

6311

Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

25

6312

Activități ale portalurilor web

26

6391

Activități ale agențiilor de știri

27

7111

Activități de arhitectură

28

7311

Activități ale agențiilor de publicitate

29

7312

Servicii de reprezentare media

30

7410

Activități de design specializat

31

7420

Activități fotografice

32

7430

Activități de traducere scrisă și orală

33

9001

Activități de interpretare artistică

34

9002

Activități suport pentru interpretarea artistică

35

9003

Activități de creație artistică

36

9004

Activități de gestionare a sălilor de spectacole

37

9101

Activități ale bibliotecilor și arhivelor

38

9102

Activități ale muzeelor

39

9103

Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic

40

9329

Alte activități recreative și distractive

Tabel. Clasificarea activităţilor din economia naţională (CAEN) a industriilor culturale și creative în regiune

Activitatea incubatorului se distinge printr-o gamă complexă de servicii de asistență specializată în dezvoltarea afacerii, de-a lungul ciclurilor de dezvoltare ale produselor sau serviciilor firmelor incubate. Astfel, se disting 2 categorii de servicii suport oferite în cadrul incubatorului:

Incubarea se referă la sprijinul acordat antreprenorului de la început până la faza de expansiune. De obicei, acesta este un proces pe termen mediu, care durează de obicei în primii trei ani de activitate al societatea nou-înființată, aceștia fiind anii definitorii pentru viitorul întreprinderii, în care se determină dacă noua companie este de succes și are șanse bune să se dezvolte într-o companie complet matură. În această etapă se urmărește activarea accesului la finanțare, serviciile de coaching direct și mentorat, precum și serviciile de găzduire și formare specifică. Prin urmare, incubarea fizică, deși un serviciu foarte important, este o parte  a procesului general de incubare.

Această categorie presupune furnizarea de servicii suport de afaceri pentru sprijinirea dezvoltării firmelor:

 •         Instruire specializată;
 •         Găzduire fizică în incubator (acces la spații de producție/servicii echipate, la facilități, utilități);
 •         Servicii administrative (recepție, secretariat, securitate, comunicare, curățenie, bufet);
 •         Servicii de contabilitate, juridice și financiare;
 •         Servicii de marketing și mentorat, coaching direct;
 •         Servicii suport de afaceri și capital: consilierea manageriala și cooperarea constantă a companiilor rezidente; planificarea afacerii și formarea unei companii; accesul la servicii de formare profesională pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței; cumpărare colectivă de servicii și produse; studii de piață, vânzări și marketing; consultanță export: piețe și căutare de parteneri; Asistență IT și e-business; consultanță dezvoltarea de noi produse și servicii; consultanță obținere de finanțare; granturi și capital, contacte cu Business Angels, fonduri cu capital de risc; consultanță recrutarea de personal; consultanță privind transferul și comercializarea de tehnologie, precum și contacte cu universități și institute de cercetare și dezvoltare, furnizarea de ajutor în ceea ce privește contactele comerciale, naționale și internaționale, servicii privind internaționalizarea IMM-urilor, suport în identificarea de parteneri, orientare în pregătirea proiectelor, etc.
 •         Networking (de ex: cu alți antreprenori și clienți);
 •         Stabilirea strategiei de părăsire a incubatorului;
 •         alte servicii necesare;

Post-incubarea (accelerarea) se referă la activitățile care trebuie efectuate în momentul în care compania a ajuns la maturitate și, prin urmare, este gata să facă față pieței. Este timpul când, dacă a fost incubat fizic, compania va părăsi incubatorul. Diverse servicii ar putea fi încă necesare IMM-urilor, de exemplu, pentru a-și crește vânzările sau pentru a-și îmbunătăți procesele productive, cum ar fi servicii de internaționalizare sau inovare prin activități de scouting (cercetare-dezvoltare). Această nouă etapă lasă loc serviciilor denumite ulterior „servicii de accelerare”. Această categorie cuprinde:

 •         Consultanță privind transferul și comercializarea de tehnologie, precum și contacte cu universități și institute de cercetare și dezvoltare
 •         Servicii suport de afaceri în vederea internaționalizării, accesării de finanțare, creșterii vânzărilor, îmbunătățirii productivității prin procese inovatoare sau utilizarea rezultatelor cercetării
 •         Furnizarea de ajutor în ceea ce privește contactele comerciale, naționale și internaționale
 •         Networking (de ex: cu alți antreprenori și clienți);
 •         Servicii de contabilitate, juridice și financiare;
 •         Suport în identificarea de parteneri, orientare în pregatirea proiectelor

 

De asemenea, in cadrul Hub Orizont pot fi organizate:

 • Evenimente publice 
 • Evenimente de networking 
 • Expoziții culturale, arta, etc
 • Ateliere de creație
 • Ateliere și cursuri de fotografie, design, scriere creativă, dezvoltare software, gaming, etc
 • Proiecții de film
 • Evenimente ale diverselor organizații din oraș care sunt destinate in primul rand comunitatii de antreprenori si apoi publicului larg

Ești antreprenor sau vrei să devii unul de succes? Ești bine-venit 🙂

Ești elev sau student și te frământă gândul de a îți face afacerea ta în curand? Poarta este deschisă.

Ești om de afaceri în industrii creative și culturale (ICC) (cum am explicat mai sus), te așteptăm cu drag. Mai mult, avem nevoie de tine și de experiența ta să ne fii mentor pentru cei mai la început de drum în ale afacerii. La fel de bine, poți fi Speaker la unul dintre evenimentele care se vor organiza periodic în spațiile Hub-lui Orizont

Ești business angel, te atrage gandul de a investi în idei noi, în produse noi și de a sprijini fondatorii cu sfaturi de dezvoltare a unei afaceri? De asemenea, ești bine-venit!

La fel, fie că vii din Universitate ca profesor sau student, sau din mediul public, care te pasionează industriile creative, dezvoltarea de soft, produsele digitale și culturale, HUB Orizont este o oază de inspirație și energie! Cine știe – poate venind aici, și cunoscând mediul efervescent de antreprenoriat, te molipsesti și vei dori să pui și tu pe picioare un business !

Criterii eligibilitate în Incubatorul Hub Orizont pentru a deveni rezident

Rezidenții incubatorului trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

Perioada: 7 martie – 12 mai

Publicarea anunțului  – anuntul de deschidere a aplicațiilor pentru Incubatorul de afaceri va fi făcută prin Comunicat de presă postat pe site-ul oficial al hubului https://orizonthub.ro/şi pe site-ul Primariei Municipiului Bacău https://municipiulbacau.ro

Perioada de aplicare este: 7 Martie – 12 mai

Criteriile de selectare a antreprenorilor/ firmelor/ ideilor de afaceri cu potențial de dezvoltare şi creștere

Selectarea ideilor de afaceri cu potențial de dezvoltare și creștere

Selectarea fiecărui grup de firme va fi efectuată de o comisie de selecție, constituită din Managerul general al incubatorului, Consilierul juridic și experți în domeniile relevante în funcție de profilul aplicantului.

Condiții de eligibilitate pentru rezidenții incubatorului de afaceri:

Rezidenții incubatorului trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele cerințe:

 •         Sunt societăți nou înființate care au cel mult 3 ani vechime sau intenţionează să înființeze o societate în perioada de preincubare;
 •         Se încadrează în categoria IMM-urilor și sunt clasificate ca întreprinderi autonome, potrivit Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, dacă este cazul;
 •         Desfășoară activități în domeniul specific incubatorului de afaceri, dacă este cazul;
 •         Nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvență, faliment sau suspendarea temporară a activității dacă este cazul;
 •         Nu intră în categoria întreprinderilor în dificultate, potrivit prevederilor Capitolului 2, Secțiunea 2.2 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor non-financiare aflate în dificultate C(2014) 4606/2, dacă este cazul;
 •         Nu pot fi rezidenți ai incubatorului de afaceri societățile bancare, societățile de asigurare și reasigurare, societățile cu activitate principală de comerț, societățile de administrare a fondurilor financiare de investiții, societățile de valori mobiliare, societățile de activități de intermedieri financiare, activități auxiliare intermedierilor financiare, activități de intermedieri imobiliare și din industria carboniferă.

Perioada: 3-14 iunie

Echipele aplicante vor fi invitate la o serie de workshop-uri pe diverse teme de dezvoltare a afacerii. In aceasta etapa, trainerii si mentorii nostri vor avea ocazia sa cunoasca companiile si echipele interesate sa-si cresca afacerea, vor putea aprecia potentialul echipei si a produsului. 

Servicii de Marketing & Branding

focusate pe industrii creative, afacerile vor avea parte de suport specializat din partea incubatorului pe partea de promovare. In cadrul programului, vor fi aduse diferite agenții creative cu care vom colabora pentru ca afacerile să învețe metode inovative de promovare. Importanța acestui aspect este extrem de mare într-o piața în care nivelul de concurență este ridicat.

Servicii de formare si dezvoltare a afacerii

afacerile vor beneficia de workshop-uri de perfecționare a planurilor de afaceri, strategii de dezvoltare a serviciilor si a produselor, strategii de promovare in piețe internaționale, strategii de relaționare cu clienții si workshop-uri pentru partea legală a afacerii.

Servicii financiare si de contabilitate

afacerile vor lucra cu experți contabili care ii vor ajuta sa isi structureze corect partea financiara

Servicii de organizare evenimente

Hub Orizont va invita în România voci marcante de experți internaționali  și oameni de afaceri care vor aduce inspirație și vor mobiliza mediile academice din ICC și de afaceri locale, să coopereze pentru aducerea pe piață a creațiilor locale.

Servicii de promovare și networking pentru creșterea comunității de antreprenori locali

Antreprenorul sau fondatorul unei companii, a unei afaceri nu poate crește singur, nu se poate dezvolta izolat. Fondatorii au cele mai mari șanse de succes dacă își cresc afacerea în mijlocul unui ecosistem antreprenorial, care, cu cât este mai bogat, adică are toți jucătorii activi, și mai dinamic, adică jucătorii sunt mai interconectati, colaborează, participă la evenimente publice, își aduc aportul prin opinii și sprijin necondiționat unul altuia, cu atât mai eficient și productiv este. 

Perioada: 25-31 mai 2024

Criteriile de selecție al Rezidentilor in Incubator 

Comisie de selecție va fi constituită din Managerul general al incubatorului, Consilierul juridic și experți în domeniile relevante în funcție de profilul aplicantului.

Participantii la Programul de Incubare vor aplica la Faza 3 – pentru a deveni Rezident al Incubatorului si vor fi selectati in baza unui proces de selecție competitiv  – – cu următoarele informatii:

1/ Prezentarea afacerii. In format PPT au PDF care sa cuprinda minim info urm. Aceasta prezentare este planul de afaceri al produsului redactat in mod simplificat si ajustabil după fiecare moment cheie al dezvoltării afacerii). La sfarsitul programului de incubare (evenimentul Demo Day) Rezidentul va avea o formula imbunatatita a acestui plan de afaceri in urma interacțiunii cu mentorii Programului de incubare. 

 •         Produsul va fi dezvoltat pentru sectorul industriilor creative și/sau IT,
 •         Profilul fondatorului(lor) – experiența și capacitățile în domeniul de activitate,
 •         Evaluarea viziunii și fezabilității ideii de afacere,
 • Rezultatele estimate dupa primul an de activitate (exemplu – Numărul planificat și profilul viitorilor angajați, contribuția la majorarea locurilor de muncă de înaltă calificare și bine plătite, persoane tinere, femei sau din medii dezavantajate, numarul clienti / utilizatori) .

2/ CV-ul fondatorului(lor) firmei (in cazul in care afacerea nu este inca inregistrata)

3/ Certificat de înregistrare și Certificat Constatator de la Registrul Comerțului (in cazul in care aplicantul are deja compania înregistrată)

Procesul de selectie a rezidentilor:

 1. Evaluarea informatiilor cuprinse in Aplicatii (Prezentarea, CV-urile si documentele firmei, dupa caz)  de catre comisia de selectie 
 2. Interviuri individuale – vor fi conduse de comisia de selectare și, după caz, cu participarea experților/mentorilor pe industriile relevante. La această etapă, aplicanții pre-selectați vor prezenta compania sau ideea lor de afacere sub formă de pitch scurt (3 min)

vor fi selectate minim 20 de produse (antreprenor, echipe de antreprenori sau companii înregistrate) care care au participat la programul de incubare, au validat ideea pe nișa de piață și au potențial înalt de dezvoltare. 

Echipele vor fi selectate de către comisie și mentorii cu care au interacționat în cadrul incubatorului, în baza evaluării potentialului de poata al produselor, capacitatii de executie a afacerii, a echipei/angajaților și competențelor acestora, a gradului de inovare, existența și calitatea analizei de piață, și a rezultatelor și previziunilor financiare.

Perioada: 15 iunie – 1 noiembrie 2024

Proiectele inovative si echipele care vor fi selectate pentru rezidenta in spatiul Hub Orizont vor beneficia de suport (mentorat) din partea experților in domeniul ales de aceștia. Cei care vor lucra împreună cu noile afaceri, numiți mentori, vor avea un rol esențial in formarea echipei, a afacerii si in a ajuta afacerea sa crească. 

În primul rând fondatorii, persoanele dornice să porneacă o afacere, să rezolve o nevoie în piață, să aducă soluții la problemele pe care le sesizează în jur, apoi legiuitorul, autoritățile publice locale și centrale (governance), care înțeleg puterea uriașă a antreprenorilor de a dezvolta o comunitate locală, regionala, națională si chiar mai largă, și susțin antreprenorii prin legislație și programe, universitățile și actorii din educație care sunt pepiniere de viitori fondatori de companii, finanțatorii (care pot fi autorități publice sau instituții private, sau chiar persoane private, cum sunt business angel-ii), organizațiile suport (incubatoare, organizatori de programe de învățare, organizatorii de evenimente pentru antreprenori, companiile mari active în regiune care pot oferi mentorat, acces la potențiali clienți pentru proaspeții fondatori, programe de construcție de POC (proof of concept), sau chiar investiție, etc

 • Vei veni să lucrezi de la Hub Orizont
 • Vei participa la toate activitățile Incubatorului pe perioada celor 12 luni (stai liniștit/ă, vom ține cont de zile libere naționale sau mini-libere de Sărbători)
 • Vei semna un Contract de Incubare în care vei agreea termenii de colaborare cu Hub Orizont 
 • Vei lucra cu mentorii (fizic și online)
 • Vei completa teme și vei citi cărți recomandate de aceștia
 • Vei relaționa deschis și empatic cu ceilalți fondatori rezidenți (interacțiunea cu like-minded people care au aceleași visuri, dar și aceleași provocări este demonstrat că este benefică pentru ambele părți și ajută la promovarea ta ca antreprenor, la clarificarea unor aspecte legate de afacerea ta, etc)
 • Vei participa activ la evenimentele incubatorului, sperăm că vei pune întrebări și………
 • Vei folosi respectuos și civilizat toate facilitățile puse la dispoziție gratuit de către Hub
 • La sfarsitul programului de incubare vei fi parte activă a Evenimentului DemoDay , în care vei prezenta produsul și afacerea ta, și planurile tale pe mai departe. 
 • Vei respeca si Regulamentul de Acces in Incinta Hub Orizont

ClujHub este locul de întâlnire al comunității de business, antreprenorilor și freelancer-ilor care activează în zonele digitală și creativă.

Lansat in 2012, are o suprafata de 3000mp, 120 membri în coworking și 100 birouri private

Organizează hackatoane, evenimente și programe pentru antreprenori

https://clujhub.ro/ 

Impact Hub București – Nu suntem doar un spațiu de lucru, ci partenerul alături de care poți descoperi idei inovative cu ajutorul comunității, poți colabora în diverse proiecte și te poți dezvolta participând la evenimente de învățare și dezvoltare.

https://www.impacthub.ro 

Coworker, Incubator și Coworking space, Plodviv, Bulgaria

https://www.coworker.com/bulgaria/plovdiv/incubator 

Enterprising Barnsley (UK)

https://enterprisingbarnsley.co.uk

https://barnsleydmc.co.uk 

Un astfel de hub de succes poate deveni și Hub Orizont Bacău !

Mult succes!

Primaria Municipiului Bacau 

Agentia de Dezvoltare Locala

Landing page https://huborizont.ro/ 

 

Vă invităm “Join” și “like” , aderă la mișcarea Hub Orizont din Bacău și vino alături de noi să îți iei doza de energie, să te motivezi, să înveți să dezvolți o afacere de succes, să devii profesionistul care te visezi 

 

Cont de Facebook

https://www.facebook.com/orizont.hub.bacau/ 

 

Cont de Linkedin

https://www.linkedin.com/company/orizonthub-bacău/about/?viewAsMember=true 

Cont Instagram

https://www.instagram.com/orizonthub.bacau/ 

Like, Follow si …. haideti sa vorbim!